Prosimo Vas, da ste pozorni, da vrnjeni izdelek, etikete in embalaža niso poškodovani, prav tako izdelek ne sme imeti vidnih znakov obrabe.
Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe
Kupci, ki sklenete kupoprodajno pogodbo-nakup na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imate pravico, da od pogodbe odstopite.
V kolikor izdelek začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od pogodbe.
V primeru odstopa od pogodbe morate prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini in v nepoškodovani embalaži, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to krivi vi. Stroške vračila blaga plača kupec.
Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko pridobite fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto vas tretja oseba, ki ni prevoznik, in jo v ta namen določite vi.
Za uveljavitev pravice do odstopa nas morate o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo pisno na naš naslov (Malapala, umetniški studio, Stari trg 2, 3320 Velenje) ali po elektronski pošti na naslov: maja@malapala.com. V ta namen lahko uporabite priloženi priloženi odstopni obrazec, vendar to ni obvezno.
Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem vaše pravice do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.
Če odstopite od te pogodbe, vam brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o vaši odločitvi o odstopu od te pogodbe, povrnemo vsa z vaše strani prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni z naše strani ponujena cenovno najugodnejša standardna oblika dostave). Takšno povračilo bomo izvršili z enakim plačilnim sredstvom, ki ste ga uporabili sami pri izvedbi prvotne transakcije, razen če ste se izrecno dogovorili drugače; v nobenem primeru zaradi takšnega povračila ne boste imeli kakršnih koli stroškov.
Plačilo lahko zadržimo, dokler ne prejmemo vrnjenega blaga ali dokler nam ne posredujete dokaza, da ste blago poslali nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.
Neposredne stroške vračila blaga nosite vi. Vrnjenih izdelkov z odkupnino ne sprejemamo. Izbira ponudnika transportnih storitev, je vaša odločitev.
Odstopni obrazec
Obrazec za odstop od pogodbe artiklov je uporabnikov na voljo tukaj.

KONTAKT
  • Malapala, umetniški studio
  • Stari trg 2, SI-3320 Velenje
  • Tel.:+386 51 387 616
  • E-mail:maja@malapala.com
© Copyright 2017 Malapala.com
error: Content is protected !!